שותפים עסקיים

 

123123

אושן בית השקעות משמש כמנהל השקעות חיצוני למגוון רחב של קרנות נאמנות המתמחות באפיקי השקעה שונים. צוות המחקר באושן, הכולל אנליסטים ומנהלי השקעות, מחפש הזדמנויות בכלל אפיקי ההשקעה במטרה למקסם את הערך עבור מחזיקי יחידות ההשתתפות בקרנות